ASK|ASK轴承|ASK进口轴承|ASK轴承型号查询

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
ASK NUE50轴承 NU 1010 32110 50 80 16 NUE50
ASK NUE55轴承 NU 1011 32111 55 90 18 NUE55
ASK NUE60轴承 NU 1012 32112 60 95 18 NUE60
ASK NUE65轴承 NU 1013 32113 65 100 18 NUE65
ASK NUE70轴承 NU 1014 32114 70 110 20 NUE70
ASK NUE75轴承 NU 1015 32115 75 115 20 NUE75
ASK NUE80轴承 NU 1016 32116 80 125 22 NUE80
ASK NUE85轴承 NU 1017 32117 85 130 22 NUE85
ASK NUE90轴承 NU 1018 32118 90 140 24 NUE90
ASK NUE95轴承 NU 1019 32119 95 145 24 NUE95
ASK NUE100轴承 NU 1020 32120 100 150 24 NUE100
ASK NUE105轴承 NU 1021 32121 105 160 26 NUE105
ASK NUE110轴承 NU 1022 32122 110 170 28 NUE110
ASK NUE120轴承 NU 1024 32124 120 180 28 NUE120
ASK NUE130轴承 NU 1026 32126 130 200 33 NUE130
ASK NUE140轴承 NU 1028 32128 140 210 33 NUE140
ASK NUE150轴承 NU 1030 32130 150 225 35 NUE150
ASK NUE160轴承 NU 1032 32132 160 240 38 NUE160
ASK NUE170轴承 NU 1034 32134 170 260 42 NUE170
ASK NUE180轴承 NU 1036 32136 180 280 46 NUE180
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 跳到第 第1页/共20页

轴承型号查询—轴承品牌

AET ASAHI ASK BARDEN DKF EASE FAFNIR FAG FLT FYH GMN IKO INA Kingon KOYO MAC MRC NACHI NSK NTN NMB RHP RIV SKF SNF SNFA SNR STEYR SYEYR THK TIMKEN TORRINGTON TORRINGTON FAFNIR ZKL 无品牌

轴承型号查询—轴承分类

深沟球轴承 推力球轴承 角接触球轴承 圆锥滚子轴承 圆柱滚子轴承 调心球轴承 调心滚子轴承 推力滚子轴承 滚针轴承 关节轴承 带座外球面球轴承 外球面球轴承 直线运动轴承 微型轴承 未知类型