FAG|FAG轴承|FAG进口轴承|FAG轴承型号查询

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
FAG 618/4轴承 618/4 1000084 4 9 2.5 618/4
FAG 618/6轴承 618/6 1000086 6 13 3.5 618/6
FAG 618/7轴承 618/7 1000087 7 14 3.5 618/7
FAG 618/8轴承 618/8 1000088 8 16 4 618/8
FAG 61800T轴承 61800 1000800 10 19 5 61800T
FAG 61801T轴承 61808 1000801 12 21 5 61801T
FAG 61802T轴承 61802 1000802 15 24 5 61802T
FAG 61803T轴承 61803 1000803 17 26 5 61803T
FAG 61804T轴承 61804 1000804 20 32 7 61804T
FAG 61805T轴承 61805 1000805 25 37 7 61805T
FAG 61806T轴承 61806 1000806 30 42 7 61806T
FAG 61807T轴承 61807 1000807 35 47 7 61807T
FAG 61808T轴承 61808 1000808 40 52 7 61808T
FAG 61809T轴承 61809 1000809 45 58 7 61809T
FAG 61810T轴承 61810 1000810 50 65 7 61810T
FAG 61811轴承 61811 1000811 55 72 9 61811
FAG 61812轴承 61812 1000812 60 78 10 61812
FAG 61813轴承 61813 1000813 65 85 10 61813
FAG 61814T轴承 61814 1000814 70 90 10 61814T
FAG 61815T轴承 61815 1000815 75 95 10 61815T
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 跳到第 第1页/共421页

轴承型号查询—轴承品牌

AET ASAHI ASK BARDEN DKF EASE FAFNIR FAG FLT FYH GMN IKO INA Kingon KOYO MAC MRC NACHI NSK NTN NMB RHP RIV SKF SNF SNFA SNR STEYR SYEYR THK TIMKEN TORRINGTON TORRINGTON FAFNIR ZKL 无品牌

轴承型号查询—轴承分类

深沟球轴承 推力球轴承 角接触球轴承 圆锥滚子轴承 圆柱滚子轴承 调心球轴承 调心滚子轴承 推力滚子轴承 滚针轴承 关节轴承 带座外球面球轴承 外球面球轴承 直线运动轴承 微型轴承 未知类型