FYH|FYH轴承|FYH进口轴承|FYH轴承型号查询

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
FYH SB 201轴承 UB 201 90201 12 40 22 SB 201
FYH SB 202轴承 UB 202 90202 15 40 22 SB 202
FYH SB 203轴承 UB 203 90203 17 40 22 SB 203
FYH SB 204轴承 UB 204 90204 20 47 25 SB 204
FYH SB 205轴承 UB 205 90205 25 52 27 SB 205
FYH SB 206轴承 UB 206 90206 30 62 30 SB 206
FYH SB 207轴承 UB 207 90207 35 72 32 SB 207
FYH SB 208轴承 UB 208 90208 40 80 34 SB 208
FYH UC 204轴承 UC204 90504 20 47 31 UC 204
FYH UC 205轴承 UC205 90505 25 52 34.1 UC 205
FYH UC 206轴承 UC206 90506 30 62 38.1 UC 206
FYH UC 207轴承 UC207 90507 35 72 42.9 UC 207
FYH UC 208轴承 UC208 90508 40 80 49.2 UC 208
FYH UC 209轴承 UC209 90509 45 85 49.2 UC 209
FYH UC 210轴承 UC210 90510 50 90 51.6 UC 210
FYH UC 211轴承 UC211 90511 55 100 55.6 UC 211
FYH UC 212轴承 UC212 90512 60 110 65.1 UC 212
FYH UC 213轴承 UC213 90513 65 120 65.1 UC 213
FYH UC 214轴承 UC214 90514 70 125 74.6 UC 214
FYH UC 215轴承 UC215 90515 75 130 77.8 UC 215
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 跳到第 第1页/共39页

轴承型号查询—轴承品牌

AET ASAHI ASK BARDEN DKF EASE FAFNIR FAG FLT FYH GMN IKO INA Kingon KOYO MAC MRC NACHI NSK NTN NMB RHP RIV SKF SNF SNFA SNR STEYR SYEYR THK TIMKEN TORRINGTON TORRINGTON FAFNIR ZKL 无品牌

轴承型号查询—轴承分类

深沟球轴承 推力球轴承 角接触球轴承 圆锥滚子轴承 圆柱滚子轴承 调心球轴承 调心滚子轴承 推力滚子轴承 滚针轴承 关节轴承 带座外球面球轴承 外球面球轴承 直线运动轴承 微型轴承 未知类型