GMN|GMN轴承|GMN进口轴承|GMN轴承型号查询

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
GMN S61900C轴承 71900 C 1036900 10 22 6 S61900C
GMN S61901C轴承 71901 C 1036901 12 24 6 S61901C
GMN S61902C轴承 71902 C 1036902 15 28 7 S61902C
GMN S61903C轴承 71903 C 1036903 17 30 7 S61903C
GMN S61904C轴承 71904 C 1036904 20 37 9 S61904C
GMN S61905C轴承 71905 C 1036905 25 42 9 S61905C
GMN S61906C轴承 71906 C 1036906 30 47 9 S61906C
GMN S61907C轴承 71907 C 1036907 35 55 10 S61907C
GMN S61908C轴承 71908 C 1036908 40 62 12 S61908C
GMN 61909C轴承 71909 C 1036909 45 68 12 61909C
GMN 61910C轴承 71910 C 1036910 50 72 12 61910C
GMN 61911C轴承 71911 C 1036911 55 80 13 61911C
GMN 61912C轴承 71912 C 1036912 60 85 13 61912C
GMN 61913C轴承 71913 C 1036913 65 90 13 61913C
GMN 61914C轴承 71914 C 1036914 70 100 16 61914C
GMN 61915C轴承 71915 C 1036915 75 105 16 61915C
GMN 61916C轴承 71916 C 1036916 80 110 16 61916C
GMN 61917C轴承 71917 C 1036917 85 120 18 61917C
GMN 61918C轴承 71918 C 1036918 90 125 18 61918C
GMN 61919C轴承 71919 C 1036919 95 130 18 61919C
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 跳到第 第1页/共66页

轴承型号查询—轴承品牌

AET ASAHI ASK BARDEN DKF EASE FAFNIR FAG FLT FYH GMN IKO INA Kingon KOYO MAC MRC NACHI NSK NTN NMB RHP RIV SKF SNF SNFA SNR STEYR SYEYR THK TIMKEN TORRINGTON TORRINGTON FAFNIR ZKL 无品牌

轴承型号查询—轴承分类

深沟球轴承 推力球轴承 角接触球轴承 圆锥滚子轴承 圆柱滚子轴承 调心球轴承 调心滚子轴承 推力滚子轴承 滚针轴承 关节轴承 带座外球面球轴承 外球面球轴承 直线运动轴承 微型轴承 未知类型