INA|INA轴承|INA进口轴承|INA轴承型号查询

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
INA GE6DO轴承 GE 6 E GE 6 E 6 14 6 GE6DO
INA GE8DO??轴承 GE 8 E GE 8 E 8 16 8 GE8DO??
INA GE10DO??轴承 GE 10 E GE 10 E 10 19 9 GE10DO??
INA GE12DO??轴承 GE 12 E GE 12 E 12 22 10 GE12DO??
INA GE15DO轴承 GE 15 ES GE 15 ES 15 26 12 GE15DO
INA GE17DO轴承 GE 17 ES GE 17 ES 17 30 14 GE17DO
INA GE20DO轴承 GE 20 ES GE 20 ES 20 35 16 GE20DO
INA GE25DO轴承 GE 25 ES GE 25 ES 25 42 20 GE25DO
INA GE30DO轴承 GE 30 ES GE 30 ES 30 47 22 GE30DO
INA GE35DO轴承 GE 35 ES GE 35 ES 35 55 25 GE35DO
INA GE40DO轴承 GE 40 ES GE 40 ES 40 62 28 GE40DO
INA GE45DO轴承 GE 45 ES GE 45 ES 45 68 32 GE45DO
INA GE50DO轴承 GE 50 ES GE 50 ES 50 75 35 GE50DO
INA GE60DO轴承 GE 60 ES GE 60 ES 60 90 44 GE60DO
INA GE70DO轴承 GE 70 ES GE 70 ES 70 105 49 GE70DO
INA GE80DO轴承 GE 80 ES GE 80 ES 80 120 55 GE80DO
INA GE90DO轴承 GE 90 ES GE 90 ES 90 130 60 GE90DO
INA GE100DO轴承 GE 100 ES GE 100 ES 100 150 70 GE100DO
INA GE110DO轴承 GE 110 ES GE 110 ES 110 160 70 GE110DO
INA GE120DO轴承 GE 120 ES GE 120 ES 120 180 85 GE120DO
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 跳到第 第1页/共70页

轴承型号查询—轴承品牌

AET ASAHI ASK BARDEN DKF EASE FAFNIR FAG FLT FYH GMN IKO INA Kingon KOYO MAC MRC NACHI NSK NTN NMB RHP RIV SKF SNF SNFA SNR STEYR SYEYR THK TIMKEN TORRINGTON TORRINGTON FAFNIR ZKL 无品牌

轴承型号查询—轴承分类

深沟球轴承 推力球轴承 角接触球轴承 圆锥滚子轴承 圆柱滚子轴承 调心球轴承 调心滚子轴承 推力滚子轴承 滚针轴承 关节轴承 带座外球面球轴承 外球面球轴承 直线运动轴承 微型轴承 未知类型