KOYO|KOYO轴承|KOYO进口轴承|KOYO轴承型号查询

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
KOYO 681轴承 618/1 1000081 1 3 1 681
KOYO 68/1.5轴承 618/1.5 100008/1.5 1.5 4 1.2 68/1.5
KOYO 682轴承 618/2 1000082 2 5 1.5 682
KOYO 68/2.5轴承 618/2.5 100008/2.5 2.5 6 1.8 68/2.5
KOYO 683轴承 618/3 1000083 3 7 2 683
KOYO 684轴承 618/4 1000084 4 9 2.5 684
KOYO 685轴承 618/5 1000085 5 11 3 685
KOYO 686轴承 618/6 1000086 6 13 3.5 686
KOYO 687轴承 618/7 1000087 7 14 3.5 687
KOYO 688轴承 618/8 1000088 8 16 4 688
KOYO 689轴承 618/9 1000089 9 17 4 689
KOYO 6800轴承 61800 1000800 10 19 5 6800
KOYO 6801轴承 61808 1000801 12 21 5 6801
KOYO 6802轴承 61802 1000802 15 24 5 6802
KOYO 6803轴承 61803 1000803 17 26 5 6803
KOYO 6804轴承 61804 1000804 20 32 7 6804
KOYO 6805轴承 61805 1000805 25 37 7 6805
KOYO 6806轴承 61806 1000806 30 42 7 6806
KOYO 6807轴承 61807 1000807 35 47 7 6807
KOYO 6808轴承 61808 1000808 40 52 7 6808
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 跳到第 第1页/共461页

轴承型号查询—轴承品牌

AET ASAHI ASK BARDEN DKF EASE FAFNIR FAG FLT FYH GMN IKO INA Kingon KOYO MAC MRC NACHI NSK NTN NMB RHP RIV SKF SNF SNFA SNR STEYR SYEYR THK TIMKEN TORRINGTON TORRINGTON FAFNIR ZKL 无品牌

轴承型号查询—轴承分类

深沟球轴承 推力球轴承 角接触球轴承 圆锥滚子轴承 圆柱滚子轴承 调心球轴承 调心滚子轴承 推力滚子轴承 滚针轴承 关节轴承 带座外球面球轴承 外球面球轴承 直线运动轴承 微型轴承 未知类型