Kingon|Kingon轴承|Kingon进口轴承|Kingon轴承型号查询

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
Kingon 16001ZZ轴承 16001ZZ 16001ZZ 10 28 7 16001ZZ
Kingon K 2× 4×1.2轴承 K 2× 4×1.2 K2×4×1.2 2 4 1.2 K 2× 4×1.2
Kingon K 2× 4×2轴承 K 2× 4×2 K2×4×2 2 4 2 K 2× 4×2
Kingon 682轴承 682 1000082 2 5 1.5 682
Kingon F682轴承 F682 1840082 2 5 1.5 F682
Kingon MR52轴承 MR52 MR52 2 5 2 MR52
Kingon MF52轴承 MF52 MF52 2 5 2 MF52
Kingon 682ZZ轴承 682ZZ 682ZZ 2 5 2.3 682ZZ
Kingon F682ZZ轴承 F682ZZ F682ZZ 2 5 2.3 F682ZZ
Kingon MR52ZZ轴承 MR52ZZ 2080082 2 5 2.5 MR52ZZ
Kingon MF52ZZ轴承 MF52ZZ 2830082 2 5 2.5 MF52ZZ
Kingon 692轴承 692 1000092 2 6 2.3 692
Kingon F692轴承 F692 F692 2 6 2.3 F692
Kingon K 2×2×2.3轴承 K 2×2×2.3 1840092 2 6 2.3 K 2×2×2.3
Kingon 692ZZ轴承 692ZZ 692ZZ 2 6 3 692ZZ
Kingon F692ZZ轴承 F692ZZ F692ZZ 2 6 3 F692ZZ
Kingon MR62ZZ轴承 MR62ZZ MR62ZZ 2 6 2.5 MR62ZZ
Kingon MF62ZZ轴承 MF62ZZ MF62ZZ 2 6 2.5 MF62ZZ
Kingon K 2×6×2.8轴承 K 2×6×2.8 2830092 2 6 2.8 K 2×6×2.8
Kingon K 2×6×3.5轴承 K 2×6×3.5 3080092A 2 6 3.5 K 2×6×3.5
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 跳到第 第1页/共26页

轴承型号查询—轴承品牌

AET ASAHI ASK BARDEN DKF EASE FAFNIR FAG FLT FYH GMN IKO INA Kingon KOYO MAC MRC NACHI NSK NTN NMB RHP RIV SKF SNF SNFA SNR STEYR SYEYR THK TIMKEN TORRINGTON TORRINGTON FAFNIR ZKL 无品牌

轴承型号查询—轴承分类

深沟球轴承 推力球轴承 角接触球轴承 圆锥滚子轴承 圆柱滚子轴承 调心球轴承 调心滚子轴承 推力滚子轴承 滚针轴承 关节轴承 带座外球面球轴承 外球面球轴承 直线运动轴承 微型轴承 未知类型