MAC|MAC轴承|MAC进口轴承|MAC轴承型号查询

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
MAC NU 1005轴承 NU 1005 32105 25 47 12 NU 1005
MAC NU 1006轴承 NU 1006 32106 30 55 13 NU 1006
MAC NU 1007轴承 NU 1007 32107 35 62 14 NU 1007
MAC NU 1008轴承 NU 1008 32108 40 68 15 NU 1008
MAC NU 1009轴承 NU 1009 32109 45 75 16 NU 1009
MAC NU 1010轴承 NU 1010 32110 50 80 16 NU 1010
MAC NU 1011轴承 NU 1011 32111 55 90 18 NU 1011
MAC NU 1012轴承 NU 1012 32112 60 95 18 NU 1012
MAC NU 1013轴承 NU 1013 32113 65 100 18 NU 1013
MAC NU 1014轴承 NU 1014 32114 70 110 20 NU 1014
MAC NU 1015轴承 NU 1015 32115 75 115 20 NU 1015
MAC NU 1016轴承 NU 1016 32116 80 125 22 NU 1016
MAC NU 1017轴承 NU 1017 32117 85 130 22 NU 1017
MAC NU 1018轴承 NU 1018 32118 90 140 24 NU 1018
MAC NU 1019轴承 NU 1019 32119 95 145 24 NU 1019
MAC NU 1020轴承 NU 1020 32120 100 150 24 NU 1020
MAC NU 1021轴承 NU 1021 32121 105 160 26 NU 1021
MAC NU 1022轴承 NU 1022 32122 110 170 28 NU 1022
MAC NU 1024轴承 NU 1024 32124 120 180 28 NU 1024
MAC NU 1026轴承 NU 1026 32126 130 200 33 NU 1026
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 跳到第 第1页/共46页

轴承型号查询—轴承品牌

AET ASAHI ASK BARDEN DKF EASE FAFNIR FAG FLT FYH GMN IKO INA Kingon KOYO MAC MRC NACHI NSK NTN NMB RHP RIV SKF SNF SNFA SNR STEYR SYEYR THK TIMKEN TORRINGTON TORRINGTON FAFNIR ZKL 无品牌

轴承型号查询—轴承分类

深沟球轴承 推力球轴承 角接触球轴承 圆锥滚子轴承 圆柱滚子轴承 调心球轴承 调心滚子轴承 推力滚子轴承 滚针轴承 关节轴承 带座外球面球轴承 外球面球轴承 直线运动轴承 微型轴承 未知类型