MRC|MRC轴承|MRC进口轴承|MRC轴承型号查询

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
MRC 1900S轴承 61900 1000900 10 22 6 1900S
MRC 1901S轴承 61901 1000901 12 24 6 1901S
MRC 1902S轴承 61902 1000902 15 28 7 1902S
MRC 1903S轴承 61903 1000903 17 30 7 1903S
MRC 1904S轴承 61904 1000904 20 37 9 1904S
MRC 1905S轴承 61905 1000905 25 42 9 1905S
MRC 1906S轴承 61906 1000906 30 47 9 1906S
MRC 1907S轴承 61907 1000907 35 55 10 1907S
MRC 1908S轴承 61908 1000908 40 62 12 1908S
MRC 1909S轴承 61909 1000909 45 68 12 1909S
MRC 1910S轴承 61910 1000910 50 72 12 1910S
MRC 1911S轴承 61911 1000911 55 80 13 1911S
MRC 1912S轴承 61912 1000912 60 85 13 1912S
MRC 1913S轴承 61913 1000913 65 90 13 1913S
MRC 1914S轴承 61914 1000914 70 100 16 1914S
MRC 1915S轴承 61915 1000915 75 105 16 1915S
MRC 1916S轴承 61916 1000916 80 110 16 1916S
MRC 1917S轴承 61917 1000917 85 120 18 1917S
MRC 1918S轴承 61918 1000918 90 125 18 1918S
MRC 1919S轴承 61919 1000919 95 130 18 1919S
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 跳到第 第1页/共179页

轴承型号查询—轴承品牌

AET ASAHI ASK BARDEN DKF EASE FAFNIR FAG FLT FYH GMN IKO INA Kingon KOYO MAC MRC NACHI NSK NTN NMB RHP RIV SKF SNF SNFA SNR STEYR SYEYR THK TIMKEN TORRINGTON TORRINGTON FAFNIR ZKL 无品牌

轴承型号查询—轴承分类

深沟球轴承 推力球轴承 角接触球轴承 圆锥滚子轴承 圆柱滚子轴承 调心球轴承 调心滚子轴承 推力滚子轴承 滚针轴承 关节轴承 带座外球面球轴承 外球面球轴承 直线运动轴承 微型轴承 未知类型