NMB|NMB轴承|NMB进口轴承|NMB轴承型号查询

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
NMB R-410轴承 R-410 R-410 1 4 1.6 R-410
NMB R-412轴承 R-412 R-412 1.2 4 1.8 R-412
NMB R-515轴承 R-515 R-515 1.5 5 2 R-515
NMB R-615轴承 R-615 R-615 1.5 6 2.5 R-615
NMB R-620轴承 R-620 R-620 2 6 2.3 R-620
NMB R-620W52轴承 R-620W52 R-620W52 2 6 2.5 R-620W52
NMB R-720轴承 R-720 R-720 2 7 2.8 R-720
NMB R-725轴承 R-725 R-725 2.5 7 2.5 R-725
NMB R-825轴承 R-825 R-825 2.5 8 2.8 R-825
NMB R-830轴承 R-830 R-830 3 8 3 R-830
NMB R-930轴承 R-930 R-930 3 9 3 R-930
NMB R-930Y52轴承 R-930Y52 R-930Y52 3 9 2.5 R-930Y52
NMB R-1030轴承 R-1030 R-1030 3 10 4 R-1030
NMB R-1140轴承 R-1140 R-1140 4 11 4 R-1140
NMB R-1240轴承 R-1240 R-1240 4 12 4 R-1240
NMB R-1340轴承 R-1340 R-1340 4 13 5 R-1340
NMB R-1350轴承 R-1350 R-1350 5 13 4 R-1350
NMB R-1450轴承 R-1450 R-1450 5 14 5 R-1450
NMB R-1560轴承 R-1560 R-1560 6 15 5 R-1560
NMB R-1640轴承 R-1640 R-1640 4 16 5 R-1640
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 跳到第 第1页/共15页

轴承型号查询—轴承品牌

AET ASAHI ASK BARDEN DKF EASE FAFNIR FAG FLT FYH GMN IKO INA Kingon KOYO MAC MRC NACHI NSK NTN NMB RHP RIV SKF SNF SNFA SNR STEYR SYEYR THK TIMKEN TORRINGTON TORRINGTON FAFNIR ZKL 无品牌

轴承型号查询—轴承分类

深沟球轴承 推力球轴承 角接触球轴承 圆锥滚子轴承 圆柱滚子轴承 调心球轴承 调心滚子轴承 推力滚子轴承 滚针轴承 关节轴承 带座外球面球轴承 外球面球轴承 直线运动轴承 微型轴承 未知类型