RHP|RHP轴承|RHP进口轴承|RHP轴承型号查询

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
RHP 607轴承 607 17 7 19 6 607
RHP 608轴承 608 18 8 22 7 608
RHP 609轴承 609 19 9 24 7 609
RHP 6000轴承 6000 100 10 26 8 6000
RHP 6001轴承 6001 101 12 28 8 6001
RHP 6002轴承 6002 102 15 32 9 6002
RHP 6003轴承 6003 103 17 35 10 6003
RHP 6004轴承 6004 104 20 42 12 6004
RHP 6005轴承 6005 105 25 47 12 6005
RHP 6006轴承 6006 106 30 55 13 6006
RHP 6007轴承 6007 107 35 62 14 6007
RHP 6008轴承 6008 108 40 68 15 6008
RHP 6009轴承 6009 109 45 75 16 6009
RHP 6010轴承 6010 110 50 80 16 6010
RHP 6011轴承 6011 111 55 90 18 6011
RHP 6012轴承 6012 112 60 95 18 6012
RHP 6013轴承 6013 113 65 100 18 6013
RHP 6014轴承 6014 114 70 110 20 6014
RHP 6015轴承 6015 115 75 115 20 6015
RHP 6016轴承 6016 116 80 125 22 6016
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 跳到第 第1页/共149页

轴承型号查询—轴承品牌

AET ASAHI ASK BARDEN DKF EASE FAFNIR FAG FLT FYH GMN IKO INA Kingon KOYO MAC MRC NACHI NSK NTN NMB RHP RIV SKF SNF SNFA SNR STEYR SYEYR THK TIMKEN TORRINGTON TORRINGTON FAFNIR ZKL 无品牌

轴承型号查询—轴承分类

深沟球轴承 推力球轴承 角接触球轴承 圆锥滚子轴承 圆柱滚子轴承 调心球轴承 调心滚子轴承 推力滚子轴承 滚针轴承 关节轴承 带座外球面球轴承 外球面球轴承 直线运动轴承 微型轴承 未知类型