SNF|SNF轴承|SNF进口轴承|SNF轴承型号查询

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
SNF 623Z轴承 623-Z 60023 3 10 4 623Z
SNF 624Z轴承 624-Z 60024 4 13 5 624Z
SNF 625Z轴承 625-Z 60025 5 16 5 625Z
SNF 626Z轴承 626-Z 60026 6 19 6 626Z
SNF 627Z轴承 627-Z 60027 7 22 7 627Z
SNF 628Z轴承 628-Z 60028 8 24 8 628Z
SNF 629Z轴承 629-Z 60029 9 26 8 629Z
SNF 6200Z轴承 6200-Z 60200 10 30 9 6200Z
SNF 6201Z轴承 6201-Z 60201 12 32 10 6201Z
SNF 6202Z轴承 6202-Z 60202 15 35 11 6202Z
SNF 6203Z轴承 6203-Z 60203 17 40 12 6203Z
SNF 6204Z轴承 6204-Z 60204 20 47 14 6204Z
SNF 620/22Z轴承 62/22-Z - 22 50 14 620/22Z
SNF 6205Z轴承 6205-Z 60205 25 52 15 6205Z
SNF 620/28Z轴承 62/28-Z - 28 58 16 620/28Z
SNF 6206Z轴承 6206-Z 60206 30 62 16 6206Z
SNF 620/32Z轴承 62/32-Z - 32 65 17 620/32Z
SNF 6207Z轴承 6207-Z 60207 35 72 17 6207Z
SNF 6208Z轴承 6208-Z 60208 40 80 18 6208Z
SNF 6209Z轴承 6209-Z 60209 45 85 19 6209Z
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 跳到第 第1页/共3页

轴承型号查询—轴承品牌

AET ASAHI ASK BARDEN DKF EASE FAFNIR FAG FLT FYH GMN IKO INA Kingon KOYO MAC MRC NACHI NSK NTN NMB RHP RIV SKF SNF SNFA SNR STEYR SYEYR THK TIMKEN TORRINGTON TORRINGTON FAFNIR ZKL 无品牌

轴承型号查询—轴承分类

深沟球轴承 推力球轴承 角接触球轴承 圆锥滚子轴承 圆柱滚子轴承 调心球轴承 调心滚子轴承 推力滚子轴承 滚针轴承 关节轴承 带座外球面球轴承 外球面球轴承 直线运动轴承 微型轴承 未知类型