RIV|RIV轴承|RIV进口轴承|RIV轴承型号查询

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
RIV EVP25轴承 NU 1005 32105 25 47 12 EVP25
RIV EVP30轴承 NU 1006 32106 30 55 13 EVP30
RIV EVP35轴承 NU 1007 32107 35 62 14 EVP35
RIV EVP40轴承 NU 1008 32108 40 68 15 EVP40
RIV EVP45轴承 NU 1009 32109 45 75 16 EVP45
RIV EVP50轴承 NU 1010 32110 50 80 16 EVP50
RIV EVP55轴承 NU 1011 32111 55 90 18 EVP55
RIV EVP60轴承 NU 1012 32112 60 95 18 EVP60
RIV EVP65轴承 NU 1013 32113 65 100 18 EVP65
RIV EVP70轴承 NU 1014 32114 70 110 20 EVP70
RIV EVP75轴承 NU 1015 32115 75 115 20 EVP75
RIV EVP80轴承 NU 1016 32116 80 125 22 EVP80
RIV EVP85轴承 NU 1017 32117 85 130 22 EVP85
RIV EVP90轴承 NU 1018 32118 90 140 24 EVP90
RIV EVP95轴承 NU 1019 32119 95 145 24 EVP95
RIV EVP100轴承 NU 1020 32120 100 150 24 EVP100
RIV EVP105轴承 NU 1021 32121 105 160 26 EVP105
RIV EVP110轴承 NU 1022 32122 110 170 28 EVP110
RIV EVP120轴承 NU 1024 32124 120 180 28 EVP120
RIV EVP130轴承 NU 1026 32126 130 200 33 EVP130
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 跳到第 第1页/共49页

轴承型号查询—轴承品牌

AET ASAHI ASK BARDEN DKF EASE FAFNIR FAG FLT FYH GMN IKO INA Kingon KOYO MAC MRC NACHI NSK NTN NMB RHP RIV SKF SNF SNFA SNR STEYR SYEYR THK TIMKEN TORRINGTON TORRINGTON FAFNIR ZKL 无品牌

轴承型号查询—轴承分类

深沟球轴承 推力球轴承 角接触球轴承 圆锥滚子轴承 圆柱滚子轴承 调心球轴承 调心滚子轴承 推力滚子轴承 滚针轴承 关节轴承 带座外球面球轴承 外球面球轴承 直线运动轴承 微型轴承 未知类型