TIMKEN|TIMKEN轴承|TIMKEN进口轴承|TIMKEN轴承型号查询

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
TIMKEN LM48548PX/LM48510PX1轴承 LM48548PX/LM48510PX1 LM48548PX/LM48510PX1 34.925 58.088 18.034 LM48548PX/LM48510PX1
TIMKEN LL428349/LL428310轴承 LL428349/LL428310 LL428349/LL428310 139.7 180.975 21.433 LL428349/LL428310
TIMKEN JH913811/JH913848轴承 JH913811/JH913848 JH913811/JH913848 70 43 150 JH913811/JH913848
TIMKEN HH249949/HH249910轴承 HH249949/HH249910 HH249949/HH249910 247.65 406.4 115.888 HH249949/HH249910
TIMKEN 99575/99100轴承 99575/99100 99575/99100 146.05 254 66.675 99575/99100
TIMKEN 67780/67720轴承 67780/67720 67780/67720 165.1 247.65 47.625 67780/67720
TIMKEN 6320-RZ轴承 6320-RZ 160320K 100 215 47 6320-RZ
TIMKEN 61813 N轴承 61813 N 1050813 65 85 10 61813 N
TIMKEN 33216轴承 33216 3007216E 80 140 46 33216
TIMKEN 33215轴承 33215 3007215E 75 130 41 33215
TIMKEN 33214轴承 33214 3007214E 70 125 41 33214
TIMKEN 33213轴承 33213 3007213E 65 120 41 33213
TIMKEN 33212轴承 33212 3007212E 60 110 38 33212
TIMKEN 33211轴承 33211 3007211E 55 100 35 33211
TIMKEN 33210轴承 33210 3007210E 50 90 32 33210
TIMKEN 33209轴承 33209 3007209E 45 85 32 33209
TIMKEN 33208轴承 33208 3007208E 40 80 32 33208
TIMKEN 33207轴承 33207 3007207E 35 72 28 33207
TIMKEN 33205轴承 33205 3007205E 25 52 22 33205
TIMKEN 33022轴承 33022 33022/33022 109.9998 169.9997 47.0002 33022
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 跳到第 第1页/共62页

轴承型号查询—轴承品牌

AET ASAHI ASK BARDEN DKF EASE FAFNIR FAG FLT FYH GMN IKO INA Kingon KOYO MAC MRC NACHI NSK NTN NMB RHP RIV SKF SNF SNFA SNR STEYR SYEYR THK TIMKEN TORRINGTON TORRINGTON FAFNIR ZKL 无品牌

轴承型号查询—轴承分类

深沟球轴承 推力球轴承 角接触球轴承 圆锥滚子轴承 圆柱滚子轴承 调心球轴承 调心滚子轴承 推力滚子轴承 滚针轴承 关节轴承 带座外球面球轴承 外球面球轴承 直线运动轴承 微型轴承 未知类型