TORRINGTON|TORRINGTON轴承|TORRINGTON进口轴承|TORRINGTON轴承型号查询

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
TORRINGTON 21305VCSJ轴承 21305 CC 53305 25 62 17 21305VCSJ
TORRINGTON 21306VCSJ轴承 21306 CC 53306 30 72 19 21306VCSJ
TORRINGTON 21307VCSJ轴承 21307 CC 53307 35 80 21 21307VCSJ
TORRINGTON 21308VCSJ轴承 21308 CC 53308 40 90 23 21308VCSJ
TORRINGTON 21309VCSJ轴承 21309 CC 53309 45 100 25 21309VCSJ
TORRINGTON 21310VCSJ轴承 21310 CC 53310 50 110 27 21310VCSJ
TORRINGTON 21311VCSJ轴承 21311 CC 53311 55 120 29 21311VCSJ
TORRINGTON 21312VCSJ轴承 21312 CC 53312 60 130 31 21312VCSJ
TORRINGTON 21313VCSJ轴承 21313 CC 53313 65 140 33 21313VCSJ
TORRINGTON 21314VCSJ轴承 21314 CC 53314 70 150 35 21314VCSJ
TORRINGTON 21315VCSJ轴承 21315 CC 53315 75 160 37 21315VCSJ
TORRINGTON 21316VCSJ轴承 21316 CC 53316 80 170 39 21316VCSJ
TORRINGTON 21317VCSJ轴承 21317 CC 53317 85 180 41 21317VCSJ
TORRINGTON 21318VCSJ轴承 21318 CC 53318 90 190 43 21318VCSJ
TORRINGTON 21305KVCSJ轴承 21305 CCK 53305 25 62 17 21305KVCSJ
TORRINGTON 21306KVCSJ轴承 21306 CCK 53306 30 72 19 21306KVCSJ
TORRINGTON 21307KVCSJ轴承 21307 CCK 53307 35 80 21 21307KVCSJ
TORRINGTON 21308KVCSJ轴承 21308 CCK 53308 40 90 23 21308KVCSJ
TORRINGTON 21309KVCSJ轴承 21309 CCK 53309 45 100 25 21309KVCSJ
TORRINGTON 21310KVCSJ轴承 21310 CCK 53310 50 110 27 21310KVCSJ
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 跳到第 第1页/共64页

轴承型号查询—轴承品牌

AET ASAHI ASK BARDEN DKF EASE FAFNIR FAG FLT FYH GMN IKO INA Kingon KOYO MAC MRC NACHI NSK NTN NMB RHP RIV SKF SNF SNFA SNR STEYR SYEYR THK TIMKEN TORRINGTON TORRINGTON FAFNIR ZKL 无品牌

轴承型号查询—轴承分类

深沟球轴承 推力球轴承 角接触球轴承 圆锥滚子轴承 圆柱滚子轴承 调心球轴承 调心滚子轴承 推力滚子轴承 滚针轴承 关节轴承 带座外球面球轴承 外球面球轴承 直线运动轴承 微型轴承 未知类型